Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 5456/SYT-KHNVTC V/v đính chính thông tin thuốc trúng thầu - gói thầu số 1 
23/11/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: CV 5456 dinh chinh thong tin thuoc trung thau.pdf
 
Liên kết website