Quản lý hành nghề y
Quản lý hành nghề y
Công văn 5438/SYT-KHNVTC V/v Triển khai Thông tư số 18/2020/TT-BYT ngày 12/11/2020 của Bộ Y tế quy định về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện 
20/11/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: - CV 5438 trien khai TT 18.pdf 
            - Thong-tu-18-2020.pdf
 
Tin đã đưa
(22/01)
(08/01)
(08/01)
(07/01)
(07/01)
(04/01)
(04/01)
(09/12)
(09/12)
(02/12)

Liên kết website