Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 5373/SYT-KHNVTC Đính chính thông tin thuốc trúng thầu - gói thầu số 1 - Công ty Me Ta 
17/11/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: SYT 5373.pdf
 
Tin đã đưa

Liên kết website