Văn bản chỉ đạo phòng, chống tham nhũng
Văn bản chỉ đạo phòng, chống tham nhũng
Công văn 5335/SYT-TTra tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
12/11/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: CV 5335 trien khai CT 10.pdf
 
Liên kết website