Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 5317/SYT-KHNVTC Đề nghị cập nhật lại thông tin Nhà thầu vi phạm Hợp đồng cung ứng thuốc năm 2018 
11/11/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây:
SYT 5317.pdf
TTYTNP 1082.pdf
 
Tin đã đưa

Liên kết website