Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 5302/SYT/KHNVTC Đính chính thông tin thuốc trúng thầu - gói thầu số 1 Công ty Thuận Gia 
10/11/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: SYT 5302.pdf
 
Tin đã đưa

Liên kết website