Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 522/SYT-KHNVTC V/v đính chính thông tin nhà sản xuất thuốc thuộc gói thầu số 1. Công ty Nam Khang 
05/02/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: CV 522 dinh chinh thau.pdf
 
Liên kết website