Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 5205/SYT-KHNVTC Đính chính thông tin thuốc trúng thầu gói thầu số 1 bổ sung Cty Bình Định 
04/11/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: SYT 5205.pdf
 
Liên kết website