Thông tin hoạt động
Thông tin hoạt động
Công văn 519/VTTB-QLKH - BYT về việc tổ chức tập huấn "Hệ thống xử lý nước trong lọc máu và các trị liệu liên quan sử dung công nghệ RO" 
30/11/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: Tap huan he thong xu ly nuoc trong loc mau.pdf
 
Liên kết website