Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 5150/SYT-KHNVTC Đính chính thông tin thuốc trúng thầu gói thầu số 1. Công ty Tuệ Nam 
02/11/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: SYT 5150.pdf
 
Liên kết website