Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 5104/SYT-KHNVTC Đính chính thông tin thuốc trúng thầu gói thầu số 1 chi nhánh công ty Việt Nga 
29/10/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: SYT 5104.pdf
 
Liên kết website