Thông tin hoạt động
Thông tin hoạt động
Công văn 5079/SYT-KHNVTC Triển khai Quyết định số 4400/QĐ-BYT Ban hành “Bảng phân loại quốc tế mã hóa bệnh tật, nguyên nhân tử vong ICD-10” và “Hướng dẫn mã hóa bệnh tật theo ICD-10”. 
29/10/2020 
 
 
Tin đã đưa
(22/11)
(20/11)
(19/11)
(17/11)
(11/11)
(09/11)
(09/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)

Liên kết website