Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 5013/SYT-KHNVTC Đính chính thông tin thuốc trúng thầu, gói thầu số 1 Công ty Bình Định 
26/10/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: SYT 5013.pdf
 
Liên kết website