Thông tin dược
Thông tin dược
Công văn 4787/SYT-KHNVTC Cung ứng thuốc chứa hoạt chất Phenobarbital dạng tiêm 
14/10/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: 
Cung ung thuoc Phenobarbital.pdf
15654 QLD.pdf
 
Liên kết website