Thông tin nhanh Covid-19
Thông tin nhanh Covid-19
Công văn 4693/SYT-KHNVTC V/v trả lời ý kiến phản ánh trên chuyên mục HỎI - ĐÁP (ông Lê Khắc Sơn) 
10/09/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: CV 4693 tra loi y kien.pdf
 
Liên kết website