Quản lý hành nghề y
Quản lý hành nghề y
Công văn 4673/SYT-KHNV về việc triển khai Phiên bản số 6 về bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong khám bệnh chữa bệnh và thanh toán BHYT theo QĐ số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ Y tế 
29/12/2018 
 
 
Tin đã đưa
(12/04)
(10/04)
(10/04)
(29/03)
(04/03)
(28/02)
(25/02)
(24/02)
(11/02)
(31/01)

Liên kết website