Quản lý hành nghề y
Quản lý hành nghề y
Công văn 4673/SYT-KHNV về việc triển khai Phiên bản số 6 về bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong khám bệnh chữa bệnh và thanh toán BHYT theo QĐ số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ Y tế 
29/12/2018 
 
 
Liên kết website