Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 4574/SYT-KHNVTC Phúc đáp văn bản số 0491/2020/YTC-MAR về rút sản phẩm dự thầu Công ty XNK YT TPHCM 
28/09/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: CV 4574.PDF
 
Liên kết website