Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 4570/SYT-KHNVTC Trả lời Công văn số 06.09/CK của Công ty CP Dược phẩm Vạn Khang (gói 3) 
28/09/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: DT8924-1601016956000-83284194.pdf
 
Liên kết website