Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 4411/SYT-KHNVTC Trả lời Công văn ngày 04/7/2020 của Công ty TNHH TM DP Đan Thanh 
18/09/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: CV trả lời Công ty Đan Thanh.pdf
 
Liên kết website