Thông tin hoạt động
Thông tin hoạt động
Công văn 4360/SYT-KHNVTC trả lời ý kiến phản ánh của người dân (địa chỉ tại: thị trấn Đăkđoa, huyện Đăkđoa tỉnh Gia Lai) 
29/08/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: CV 4360 tra-loi-y-kien-phan-anh.pdf
 
Liên kết website