Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 4007/SYT-KHNV thực hiện Quyết định số 4905/QĐ-BYT ngày 21/10/2019 của Bộ Y tế 
28/10/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: C.v 4007 trien khai QD 4905 ve dinh chinh.pdf
 
Liên kết website