Khám chữa bệnh
Khám chữa bệnh
Công văn 40/SYT-TCCB Hướng dẫn thực hiện quyền lợi của người khám chữa bệnh BHYT không đúng tuyến tại các bệnh viện tuyến tỉnh. 
07/01/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây:
SYT 40.pdf
BYT 7312.pdf
BYT 7404.pdf
 
Tin đã đưa
(27/06)
(03/06)
(05/05)
(08/04)
(18/03)
(28/12)
(27/10)
(25/09)
(21/09)
(09/09)

Liên kết website