Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 3948/SYT-KHNV về việc báo cáo giá thuốc trúng thầu gói generic lần 2 năm 2018 
13/11/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: - vbdi_3948_BC-SYT.pdf 
   - BAO CAO BYT-GOI 1 LAN 2 2018.xls
 
Tin đã đưa
(24/05)
(21/05)
(17/05)
(14/05)
(14/05)
(14/05)
(14/05)
(14/05)
(14/05)
(14/05)

Liên kết website