Góp ý dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo văn bản
Công văn 3945/SYT-KHTC góp ý dự thảo tờ trình và Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND 
22/10/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: CV 3945 gop y du thao to trinh.pdf
 
Tin đã đưa
(31/07)
(31/07)
(15/07)
(08/07)
(29/06)
(16/04)
(06/12)
(11/09)
(12/08)
(10/07)

Liên kết website