Góp ý dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo văn bản
Công văn 3945/SYT-KHTC góp ý dự thảo tờ trình và Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND 
22/10/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: CV 3945 gop y du thao to trinh.pdf
 
Tin đã đưa
(23/11)
(29/09)
(25/08)
(03/06)
(06/03)
(22/11)
(22/11)
(21/11)
(21/11)
(29/10)

Liên kết website