Thông tin hoạt động
Thông tin hoạt động
Công văn 3879/SYT-KHNVTC V/v trả lời phản ánh trên Cổng thông tin Phản ánh hiện trường của Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh 
11/08/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: CV 3879 trả lời.pdf
 
Tin đã đưa
(25/11)
(16/11)
(16/11)
(16/11)
(11/11)
(10/11)
(08/11)
(08/11)
(03/11)
(01/11)

Liên kết website