Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Công văn 3742/SYT-TCCB danh sách cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe 
30/10/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: CV 3742 BVLao.pdf
 
Liên kết website