Thông tin hoạt động
Thông tin hoạt động
Công văn 3732/SYT-VP triển khai thực hiện quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
04/10/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: CV 3732 dam bao an ninh trat tu.pdf
 
Liên kết website