Thông tin dược
Thông tin dược
Công văn 3623/SYT-NVD về việc đăng tải thông tin dược trên website Sở Y tế 
23/10/2017 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_3623_SYT-NVD_signed.pdf
 
Liên kết website