Đào tạo - Bồi dưỡng
Đào tạo - Bồi dưỡng
Công văn 3609/SY-SYT của Sở Y tế về việc sao y Công văn số 5425/BYT-TCCB về việc nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 
18/10/2017 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_3609_SY-SYT_signed.pdf
 
Liên kết website