Góp ý dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo văn bản
Công văn 3584/SYT-TCCB thẩm định dự thảo tờ trình và nghị quyết điều chỉnh về tổ chức bộ máy trong quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh giai đoạn 2011 - 2020 
16/10/2018 
 
 
Tin đã đưa
(22/08)
(02/08)
(01/08)
(26/07)
(04/07)
(14/06)
(16/05)
(11/05)
(06/05)
(23/04)

Liên kết website