Góp ý dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo văn bản
Công văn 3584/SYT-TCCB thẩm định dự thảo tờ trình và nghị quyết điều chỉnh về tổ chức bộ máy trong quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh giai đoạn 2011 - 2020 
16/10/2018 
 
 
Tin đã đưa
(23/04)
(11/04)
(04/04)
(06/03)
(14/01)
(03/01)
(10/12)
(27/09)
(10/08)
(31/07)

Liên kết website