Huy động nguồn lực
Huy động nguồn lực
Công văn 3537/ĐA-SYT về việc xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017 - 2025 
24/11/2017 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_3537_DA-SYT_signed.pdf
 
Liên kết website