Góp ý dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo văn bản
Công văn 3516/SYT-KHNV góp ý tờ trình của Sở Y tế và dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung quy chế xây dựng, quản lý, sử dụng quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV 
18/09/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: - Cong van 3516 gop y quy ho tro nguoi nhiem.pdf 
                                           - Van ban kem cong van 3516.rar
 
Tin đã đưa
(08/07)
(29/06)
(16/04)
(06/12)
(11/09)
(12/08)
(10/07)
(24/01)
(24/01)
(07/09)

Liên kết website