Góp ý dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo văn bản
Công văn 3353/SYT-TCCB về việc lấy ý kiến góp ý các văn bản trình HĐND ban hành Nghị quyết điều chỉnh về tổ chức bộ máy trong Quy hoạch phát triển y tế giai đoạn 2011 - 2020 
27/09/2018 
 
 
Tin đã đưa
(03/06)
(06/03)
(22/11)
(22/11)
(21/11)
(21/11)
(29/10)
(23/10)
(22/10)
(23/09)

Liên kết website