Góp ý dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo văn bản
Công văn 3353/SYT-TCCB về việc lấy ý kiến góp ý các văn bản trình HĐND ban hành Nghị quyết điều chỉnh về tổ chức bộ máy trong Quy hoạch phát triển y tế giai đoạn 2011 - 2020 
27/09/2018 
 
 
Tin đã đưa
(12/08)
(10/07)
(24/01)
(24/01)
(07/09)
(20/08)
(03/05)
(06/04)
(03/04)
(23/03)

Liên kết website