Thông tin dược
Thông tin dược
Công văn 3305/SYT-KHNVTC V/v Triển khai Thông tư số 10/2021/TT-BYT của Bộ Y tế quy định danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
22/07/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: - CV 3305 Trien-khai-TT10.pdf
            - BYT 10-TT-397.pdf
 
Liên kết website