Thông báo
Thông báo
Công văn 318/TBKCB Phân công lịch trực phòng chống dịch bệnh Covid 19 trung tâm trực tuyến quản lý điều hành, hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán, điều trị người bệnh Covid 19 
12/04/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: CV 318- Cuc QLKCB.pdf
 
Liên kết website