Góp ý dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo văn bản
Công văn 2911/SYT-KHNV có ý kiến về dự thảo tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định quy định về tổ chức hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám chữa bệnh 
01/08/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Cong van 2911 gop y du thao Nd va TT DLS.pdf
 
Tin đã đưa
(31/07)
(31/07)
(15/07)
(08/07)
(29/06)
(16/04)
(06/12)
(11/09)
(12/08)
(10/07)

Liên kết website