Góp ý dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo văn bản
Công văn 2911/SYT-KHNV có ý kiến về dự thảo tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định quy định về tổ chức hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám chữa bệnh 
01/08/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Cong van 2911 gop y du thao Nd va TT DLS.pdf
 
Tin đã đưa
(22/11)
(22/11)
(21/11)
(21/11)
(29/10)
(23/10)
(22/10)
(23/09)
(19/09)
(19/09)

Liên kết website