Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Công văn 286/SYT-KHNVTC Điều chỉnh mức thu phí An toàn vệ sinh thực phẩm 
22/01/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: CV 286 dieu chinh gia ATTP.pdf
 
Liên kết website