Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Công văn 272/KSBT-XNCĐHA về việc danh mục các chỉ tiêu xét nghiệm y học và an toàn vệ sinh thực phẩm thực hiện tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
06/04/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: công văn 272KSBT-XNCĐHA.pdf
 
Liên kết website