Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 2625/SYT-KHNVTC Đồng ý điều tiết thuốc trúng thầu năm 2020 vắc xin BVT 
23/06/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: SYT 2625 CV.pdf
 
Tin đã đưa
(16/09)
(16/09)
(16/09)
(13/09)
(03/09)
(02/09)
(02/09)
(01/09)
(31/08)
(31/08)

Liên kết website