Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 2619/SYT-TCG Phúc đáp văn bản số 2409/CV-SYTNT về việc cung cấp sản phẩm Zuryk. 
02/10/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: Phúc đáp văn bản số 2409-CV-SYTNT.pdf
 
Liên kết website