Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 256/SYT-KHNVTC V/v cử cán bộ tham gia Tổ thẩm định, Tổ chuyên gia đấu thầu thuốc tập trung năm 2021 
21/01/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: CV 256 cu CB dau thau.pdf
 
Tin đã đưa

Liên kết website