Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Công văn 2461/SYT-KHNVTC Tăng cường công khai thông tin về giá thuốc, trang thiết bị y tế 
16/06/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: 
SYT 2461 CV.pdf
4841-BTC-12.5.21.PDF
CV-5795-BTC.PDF
 
Liên kết website