Thông tin dược
Thông tin dược
Công văn 2284/SYT-NVD về báo cáo triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ sở bán lẻ 
03/07/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_2284_SYT-NVD_signed.pdf
 
Liên kết website