Bệnh viện Mắt
Bệnh viện Mắt
Thông báo 223/TB-BVM Giới thiệu chức danh, chữ ký của Phó giám đốc bệnh viện mắt tỉnh Ninh Thuận trực thuộc Sở Y tế 
29/04/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: BVM 223.pdf
 
Liên kết website