Bảo hiểm Y tế
Bảo hiểm Y tế
Công văn 2004/SYT-NVD về việc triển khai thông tư số 08/2018/TT-BYT ngày 28/4/2018 của Bộ Y tế 
12/06/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_2004_SYT-NVD_signed.pdf 
Thông tư 08-2018-TT-BYT.pdf
 
Liên kết website