Thông tin hoạt động
Thông tin hoạt động
Báo cáo số 1983/BC-SYT về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ngành Y tế 6 tháng đầu năm, trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 
12/06/2018 
 
Mời xem tại đây: Bao cao uoc 6 thang dau nam 2018.pdf
 
Liên kết website