Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Công văn 1875/SYT-VP rà soát TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố để đưa vào thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh 
30/05/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Cong van 1875 ra soat thu tuc hanh chinh.pdf
 
Liên kết website