Bảo hiểm Y tế
Bảo hiểm Y tế
Công văn 182/SY của Sở Y tế sao y công văn 12/BHXH-DVT của Bảo hiểm Xã hội tỉnh về việc thanh toán chi phí thuốc BHYT theo Thông tư số 30/2018/TT-BYT 
16/01/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: - Cong van 182 - SY.pdf 
    - vbden_12_BHXH-DVT.pdf
 
Liên kết website