Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Công văn 1755/SYT-VP rà soát, cập nhật đầy đủ thù tục hành chính lên phần mềm xử lý hồ sơ một cửa tại Trung tâm phục vụ hành chính công 
22/05/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Cong van 1755 ra soat cap nhat TTHC.pdf
 
Liên kết website