Văn bản chỉ đạo
Văn bản chỉ đạo
Công văn 1718/SYT-KHNV tham gia nhiệm vụ y tế tại 4 Chốt kiểm soát dịch Thuận Bắc, Thuận Nam, Ninh Sơn, Bác Ái và Tổ liên ngành tại ga Tháp Chàm. 
10/04/2020 
 
 
Tin đã đưa
(06/10)
(29/09)
(28/09)
(25/09)
(14/09)
(04/09)
(03/09)
(27/08)
(25/08)
(25/08)

Liên kết website